publicerad: 2021  
portier portieren el. portiern, plural portierer
substantiv
[pårtçe´] el. [pårtje´]
hotell­anställd som tar emot ny­anlända gäster och över­lämnar rumsnycklar och sedan står till förfogande för viss service
portierdisk; nattportier
lämna in nycklarna hos portieren; be portieren beställa en taxi
belagt sedan 1885; av franska portier med samma betydelse; av lat. porta´rius 'dörrvaktare', till por´ta 'port'; jfr ur­sprung till port