publicerad: 2021  
portföre port­föret
port|­för·et
substantiv
[port`-] äv. [po`rt-]
i vissa ut­tryck begynnelse­skede
portföre (för något)
trögt port­före för projektet
belagt sedan 1914