publicerad: 2021  
positionera sig positionerade positionerat
verb
[-∫one´ra]
skaffa sig en tydlig och fram­trädande ställning t.ex. i politiskt parti
positionera sig (som någon)
ut­spelet är ett sätt för kandidaten att positionera sig in­för nästa års presidentval
belagt sedan 1977
positionera sigpositionerande, positionering