publicerad: 2021  
prefation prefationen prefationer
pre·fat·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
lov­sång som in­leder nattvardsfirande under mässa ofta med ungdomlig el. avantgardistisk fram­toning
belagt sedan 1529; av lat. praefa´tio 'in­ledning'