publicerad: 2021  
preferensaktie preferens­aktien preferens­aktier
pre·fer·ens|­akti·en
substantiv
[-aŋ`s-] el. [-en`s-]
aktie med viss före­trädes­rätt fram­för övriga aktier t.ex. beträffande rätt till ut­delning
hennes an­del i bo­laget var till största delen preferens­aktier
belagt sedan 1874