publicerad: 2021  
prenumerant prenumeranten prenumeranter
pre·numer·ant·en
substantiv
prenumeran´t
person som prenumererar på tidning eller dylikt
årsprenumerant
prenumerant (något)
de försöker värva prenumeranter till den ny­startade tid­skriften; hon är prenumerant på två dagliga tidningar
belagt sedan 1732; till prenumerera