publicerad: 2021  
presidera presiderade presiderat
verb
preside´ra
vara ord­förande för något större el. mera formellt möte
någon presiderar (vid/på något)
någon presiderar (något)
någon presiderar (vid något)
redan vid sitt första samman­träde presiderade han på ett effektivt sätt
äv. vara ledare vid sam­tal, um­gänge eller dylikt exempelvis på grund av sin höga värdighet
NN presiderade vid mid­dagen
äv. bildligt sitta (som den förnämste), trona
på den finaste platsen presiderade NN
belagt sedan 1593; av franska présider med samma betydelse; av lat. præside´re 'sitta främst; vara ord­förande'; jfr ur­sprung till preses
presiderapresiderande