publicerad: 2021  
preskription preskriptionen preskriptioner
pre·skript·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att preskribera något
preskriptionstid
preskription (av något)
belagt sedan 1512 (Vadstenabrodern Peder Månssons bref); fornsvenska preskription