publicerad: 2021  
presidium presidiet presidier
pre·sidi·et
substantiv
[-si´-] el. [-si`-]
högsta ledning bestående av ord­förande och en el. flera andra personer
partiets presidium
äv. ordförandeskap
under NN:s presidium
belagt sedan ca 1655; av lat. præsid´ium 'skydd; eskort', i nylat. 'ordförandeskap'; till presidera