publicerad: 2021  
probersten prober­stenen prober­stenar
prob·er|­sten·en
substantiv
probe`rsten
(sten av) kiselskiffer som an­vänds vid probering
vanligen bildligt prövosten
Muhammed­teckningarna blev en prober­sten för svenska medier
belagt sedan 1596