publicerad: 2021  
probiotika probiotikan
pro·bi·ot·ika
substantiv
[‑å´t‑]
preparat el. livs­medel som av vissa an­ses in­verka gynnsamt på hälsan ofta genom hög halt av levande mikro­organismer
belagt sedan 1984