publicerad: 2021  
profetisk profetiskt profetiska
pro·fet·isk
adjektiv
profe´tisk
som har att göra med profeter
sär­skilt fram­synt, förut­sägande
Churchills profetiska varningar för det kommande världs­kriget
belagt sedan 1526; 1558 i bet. 'framsynt'