publicerad: 2021  
prognos prognosen prognoser
pro·gnos·en
substantiv
[-gnå´s]
förut­sägelse om kommande ut­veckling eller förlopp vanligen grundad på iakttagbara fakta; särsk. beträffande sjukdom, väder el. ekonomisk situation
prognosmetod; prognostisk; framtidsprognos; pollenprognos; ränteprognos; valprognos; väderprognos
en ljus prognos; en dyster prognos; en osäker prognos; en försiktig prognos; ställa en prognos
en prognos (för/om/på något)
en prognos (för något)
en prognos (om något)
en prognos (något)
resultatet ligger något över fjol­årets prognos
ibland äv. om individuella framtidsutsikter, sär­skilt i juridiska samman­hang
med sitt alkohol­beroende och sitt dåliga sociala nät­verk an­sågs den dömde ha dålig prognos
belagt sedan 1832; av grek. pro´gnosis med samma betydelse, till pro 'i för­väg' och gigno´skein '(lära) känna'; jfr ur­sprung till diagnos