publicerad: 2021  
prolog prologen prologer
pro·log·en
substantiv
[-lå´g]
(fri­stående) kort in­ledning till litterärt verk t.ex. en roman el. en teater­pjäs, ofta i form av en dikt
MOTSATS epilog
prologen (till något)
före­ställningen började med en prolog där arrangörerna av­tackades
äv. all­männare förspel
general­strejken blev prologen till inbördes­kriget
belagt sedan 1747; av grek. prol´ogos 'för­ord; in­ledning'; jfr ur­sprung till epilog