publicerad: 2021  
prolongation prolongationen prolongationer
pro·long·at·ion·en
substantiv
[-låŋga∫o´n]
förlängning av giltighets­tid el. tids­begränsad verksamhet
prolongation (av något)
rätt till prolongation av studietiden på grund av föräldra­ledighet
belagt sedan 1652; till prolongera