publicerad: 2021  
propsa propsade propsat
verb
[pråp`-]
en­vist kräva
någon propsar på något/att+verb/sats
någon propsar på något
någon propsar på sats
någon propsar på att+verb
mamma propsade på att han skulle an­vända hjälm
belagt sedan 1850; trol. till franska proposer 'före­slå'
propsapropsande