publicerad: 2021  
propå propån propåer
propå·er
substantiv
propå´
(preliminärt) förslag ibland fram­kastat som en försöks­ballong eller dylikt
en propå (om något/att+verb/sats)
en propå (om något)
en propå (om sats)
en propå (om att+verb)
säga ja till en propå; säga nej till en propå; partiledningen ställde sig länge kall­sinnig till alla propåer om att av­reglera spel­monopolet
belagt sedan 1845; av franska propos med samma betydelse, till proposer 'före­slå'; jfr ur­sprung till 1apropå!!, proponera