publicerad: 2021  
prostaglandin prostaglandinet prostaglandiner
pro·sta·gland·in·et
substantiv
prostaglandi´n
typ av ämne (av fett­syra­typ) som före­kommer naturligt i kroppen och som har betydelse för regleringen av det lokala blod­flödet
belagt sedan 1982; bildn. till prostata och lat. gland´ula 'körtel'; jfr ur­sprung till glandel