publicerad: 2021  
cancer cancern cancrar
cancr·ar
substantiv
can´cer
en svår tumör­sjukdom med okontrollerad cell­till­växt var­vid de nya cellerna förstör den om­givande vävnaden
cancertumör; bröstcancer; lungcancer; prostatacancer
cancer i bukspott­körteln; hon dog i cancer; forskare världen över har länge försökt lösa cancerns gåta; det nya kemiska preparatet visade sig orsaka cancer
äv. bildligt om negativa före­teelser som okontrollerat breder ut sig
korruptionen är en cancer i samhälls­kroppen
belagt sedan ca 1520; 1976 i bildlig bemärkelse (Peder Månssons skrifter (Nordling)); fornsvenska cancer; av lat. can´cer 'kräfta; cancer'; av grek. karkin´os med samma betydelse