publicerad: 2021  
protektionism protektionismen
pro·tekt·ion·ism·en
substantiv
[-∫onis´m]
åt­gärder för att begränsa ett lands import av varor
MOTSATS frihandel JFR skyddstull
i-ländernas protektionism drabbar främst u-länderna
belagt sedan 1872; till protektion