publicerad: 2021  
protektion protektionen
pro·tekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ofta förskönande; mest vid beskrivning av äldre förhållanden beskydd
protektion (av någon/något)
protektion (av någon)
protektion (av något)
Luther stod under kejserlig protektion
belagt sedan 1604; av lat. protec´tio med samma betydelse, till proteg´ere 'skydda'; jfr ur­sprung till protegera