publicerad: 2021  
protest protesten protester
pro·test·en
substantiv
protes´t
1 tillkänna­givande av miss­nöje med bemötande, situation, förslag eller dylikt; individuellt el. (ofta) kollektivt
protestaktion; protestbrev; protestsång; protestvåg; ungdomsprotest
en skarp protest; hög­ljudda protester; våldsamma protester; in­lägga protest mot något
en protest (mot någon/något/sats)
en protest (mot någon)
en protest (mot något)
en protest (mot sats)
protesten lämnades till direktionen; förslaget om ned­läggning av sjuk­huset orsakade kraftiga protester
spec. i politiska samman­hang
en officiell protest
spec. äv. sport, ibland om formell missnöjesyttring
han blev varnad för protest mot dom­slut; den svenska lag­ledningen har lämnat in en protest
äv. med tanke på bakomliggande in­ställning
de del­tog under protest; sjukhus­chefen av­gick i protest mot ned­skärningarna
belagt sedan 1664; av tyska Protest, ita. protesto med samma betydelse; till protestera
2 något ålderdomligt in­tyg om att växel inte lösts in i tid eller accepterats
protest (av något)
belagt sedan 1628