publicerad: 2021  
psykrometer psykrometern psykrometrar
psykro·metr·ar
substantiv
psykrome´ter
ett instrument för mätning av (luftens) fuktighetsgrad
belagt sedan 1826; till grek. psykhros´ 'kall; fuktig' och met´ron 'mått'