publicerad: 2021  
1pumpa pumpade pumpat
verb
pum`pa
1 ofta med partikel, sär­skiltin, upp, ur, ut transportera (vätska eller gas) med hjälp av pump
någon pumpar (upp/ur/ut) något
någon pumpar (upp) något
någon pumpar (ur) något
någon pumpar (ut) något
pumpa upp vatten; bröstet pumpar luft som en stor bälg
äv. med konstruktions­växling fylla med komprimerad luft
pumpa däcket; pumpa upp luft­madrassen
äv. bildligt till­föra, förse med
någon pumpar in något (i något)
man har pumpat in mycket pengar i projektet
belagt sedan 1471–72 (Kämnärsräkenskaper i Stockholms stads skottebok); fornsvenska pumpa
2 röra sig rytmiskt eller stötvis som vissa delar i en pump
JFR pulsera
någon pumpar (med något)
pumpa med armarna; blodet pumpade ur såret i huvudet
belagt sedan 1868
3 var­dagligt in­gående fråga ut ibland med kraftiga påtrycknings­medel
någon pumpar någon (om/på någon/något/sats)
någon pumpar någon (om någon)
någon pumpar någon (om något)
någon pumpar någon (om sats)
någon pumpar någon (någon)
någon pumpar någon (något)
någon pumpar någon (sats)
polisen pumpade den av­hoppade liga­medlemmen på information
belagt sedan 1832
pumpapumpande, pumpning
2pumpa pumpan pumpor
pump·an
substantiv
pum`pa
typ av (tropisk) gurk­växt med stora frukter som an­vänds som grön­saker el. syltas
pumpamarmelad; jättepumpa; märgpumpa; prydnadspumpa
pumpan skördas innan den är helt mogen
belagt sedan ca 1635; av äldre engelska pumpion med samma betydelse; via franska av grek. pep´on 'stor melon'