publicerad: 2021  
putativ putativt putativa
put·at·iv
adjektiv
pu´tativlångt i
sär­skilt juridik förmodad eller in­billad
poliserna som sköt mot demonstranterna kunde åberopa putativt nöd­värn, dvs. de bedömde att ett hot före­låg
belagt sedan 1795; av lat. putati´vus med samma betydelse, till puta´re 'förmoda'