publicerad: 2021  
pykniker pyknikern, plural pykniker
pykn·ik·ern
substantiv
py´kniker
person med satt kropps­byggnad, korta ben och runt an­sikte vilket enl. en äldre psykologisk teori an­sågs tyda på utåt­vänd läggning
belagt sedan 1926; till pyknisk