publicerad: 2021  
pylon pylonen pyloner
pyl·on·en
substantiv
[-å´n]
(bro)pelare eller torn som smalnar av upp­åt
ur­sprungligen om ett byggnads­element i form av en av­huggen pyramid (i forn­egyptisk arkitektur)
belagt sedan 1837; av grek. pylo´n 'stor port'; jfr ur­sprung till propylé