publicerad: 2021  
pyknometer pyknometern pyknometrar
pykno·metr·ar
substantiv
pyknome´ter
ett glaskärl med exakt upp­mätt volym, som an­vänds vid bestämning av vätskors täthet
belagt sedan ca 1875; till grek. pyknos´ 'tät' och 1meter!!