publicerad: 2021  
påbörda påbördade påbördat
verb
`börda
lägga (något) som en börda på någon; särsk. med av­seende på arbets­uppgift eller dylikt
påbörda någon något
det finska folket på­bördades ett enormt skade­stånd efter andra världs­kriget
belagt sedan 1643; till 1på 1 och börda; jfr ur­sprung till avbörda
påbördapåbördande