publicerad: 2021  
pådrivare på­drivaren, plural på­drivare, bestämd plural pådrivarna
på|­driv·ar·en
substantiv
`drivare
person (eller före­teelse) som får andra att fort­sätta och ge sitt bästa
en pådrivare (i något)
Sverige har varit en aktiv på­drivare in­om FN; lag­kaptenen måste vara en på­drivare som all­tid ger järnet
belagt sedan 1640