publicerad: 2021  
pådrag på­draget, plural på­drag, bestämd plural på­dragen
på|­drag·et
substantiv
`drag
in­sättning av om­fattande resurser eller upp­båd av människor i visst syfte, t.ex. bevakning el. räddning
polispådrag; spaningspådrag
polisen hade fullt på­drag vid lands­kampen
belagt sedan 1946