SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förvär´v substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en för·värv·etdet att bli ägare till ngt ekon.tid.SYN.synonym1fång 2 JFRcohyponymanskaffningcohyponymåtkomst jordförvärvmarkförvärvkommunens förvärv av mark­områdetäv. om det an­skaffadenyförvärvvi ser här museets senaste förvärvspec. om arbets­förtjänstvanligen i sammansättn. förvärvskällaförvärv (av ngn/ngt)sedan 1678till förvärva