publicerad: 2021  
påföljd på­följden på­följder
på|­följd·en
substantiv
`följd
rättslig följd av (brottsligt) handlande vanligen om någon form av straff
JFR 1straff
brottspåföljd; straffpåföljd
en påföljd (för någon) (för något) (med) påföljd (sats)
straffrättslig på­följd; en mild på­följd; en kännbar på­följd; en frihets­berövande på­följd; skade­stånd är en typ av på­följd
äv. all­männare följd, resultat
han tog sömn­medel med på­följd att han kände sig slö och hängig nästa dag
belagt sedan 1678