publicerad: 2021  
pågående ingen böjning
på|­gå·ende
adjektiv
`gående
som just äger rum
stats­rådet hän­visade till den på­gående ut­redningen
belagt sedan 1841