publicerad: 2021  
påg pågen pågar
påg·en
substantiv
dialektalt pojke
skånepåg
en påg från Helsing­borg
belagt sedan 1712; sv. dial. påg; trol. av lågtyska pok 'barn'; urspr. samma ord som påk