publicerad: 2021  
påskdag påsk­dagen påsk­dagar
påsk|­dag·en
substantiv
pås`kdag
vanligen bestämd form sing. sön­dagen under påsk­helgen som firas till minne av Jesu upp­ståndelse
(på/under) påskdagen
() påskdagen
(under) påskdagen
äv. dag under påsken
två av påsk­dagarna skulle de till­bringa på landet
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska paska dagher