publicerad: 2021  
rabattkort rabatt­kortet, plural rabatt­kort, bestämd plural rabatt­korten
rabatt|­kort·et
substantiv
rabatt`kort
kort som berättigar till köp av biljetter till ned­satt pris
om man reser mycket i tjänsten, tjänar man på att ha rabatt­kort
belagt sedan 1934