publicerad: 2021  
rabbi rabbin rabbier
rabbi·er
substantiv
rabb´i
sär­skilt i förbindelse med namn rabbin
rabbi (namn)
rabbi Eliezer
belagt sedan 1510 (i bildlig anv.; (brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe))) fornsvenska rabi; av hebr. rabbi med samma betydelse, eg. 'min mästare'