publicerad: 2021  
radarskärm radar­skärmen radar­skärmar
rad·ar|­skärm·en
substantiv
ra`darskärm
an­ordning med bild­skärm för visning av åter­kastade radio­vågor
en digitaliserad radar­skärm
belagt sedan 1947