publicerad: 2021  
radarspel radar­spelet
rad·ar|­spel·et
substantiv
ra`darspel
sam­spel mellan spelarna i ett radar­par el. (utom­ordentligt) spel som på­minner om det
belagt sedan 1965