publicerad: 2021  
radera raderade raderat
verb
rade´ra
1 ofta med partikel, sär­skiltbort, ut, utan större betydelse­skillnad ta bort spåren av blyertsskrift, med hjälp av rader­gummi
någon/något raderar (bort/ut) någon/något
någon raderar (bort) någon
någon raderar (bort) något
någon raderar (ut) någon
någon raderar (ut) något
något raderar (bort) någon
något raderar (bort) något
något raderar (ut) någon
något raderar (ut) något
radera (ut) hela sidan
äv. bildligt utplåna
han ville radera ut alla obehagliga tankar; hela familjer raderades ut av epidemin
äv. något ut­vidgat ibland med partikelnut
han raderade (ut) alla filer på hård­disken
belagt sedan 1564; via tyska av lat. ra´dere 'skrapa; fila'; jfr ur­sprung till rasera
2 ålderdomligt etsa
radernål
någon raderar något
ur­sprungligen teckna (bild) med nål på en plåt in­om etsningskonst och torrnåls­gravyr
torrnålsradering
belagt sedan 1786
raderaraderande, radering