publicerad: 2021  
radiator radiatorn radiatorer
substantiv
radia`tor
an­ordning som av­ger (strålnings)värme vanligen in­gående i ett värme­lednings­system
belagt sedan 1903; till lat. radia´re '(ut)stråla'; jfr ur­sprung till radie