publicerad: 2021  
radiell radiellt radiella
radi·ell
adjektiv
radiell´
1 riktad längs radien hos en cirkel el. sfär
stadens huvudgator löper radiellt som ekrarna i ett cykel­hjul (adverbial)
belagt sedan 1894; jfr ur­sprung till radial
2 vinkel­rät mot en axels längd­riktning
MOTSATS axiell
belagt sedan 1925