publicerad: 2021  
radioaktiv radio­aktivt radio­aktiva
radio|­akt·iv
adjektiv
ra´dioaktiv el. ra`dioaktiv
1 som ut­vecklar strålning som beror på atom­kärnors sönder­fall och som i vissa former är skadlig för människan
radio­aktivt ned­fall; en radio­aktiv isotop av kol
belagt sedan 1900
2 som har att göra med atomkärnan och dess sönder­fall
radio­aktivt sönder­fall; radio­aktiv strålning; den radio­aktiva omvandlingens hastighet ut­trycks vanligen med halverings­tiden
belagt sedan 1923