publicerad: 2021  
radioamatör radio­amatören radio­amatörer
radio|­am·at·ör·en
substantiv
ra`dioamatör
person som har som hobby att sända ut och ta emot med­delanden och dylikt med kortvågsradio
belagt sedan 1923