publicerad: 2021  
utsändning ut­sändningen ut­sändningar
ut|­sänd·ning·en
substantiv
u`tsändning
det att sända ut någon eller något
utsändning (av något)
sär­skilt sändning av program i radio eller tv
radioutsändning; tv-utsändning; återutsändning
radions ut­sändningar på engelska
belagt sedan 1648; 1923 om radioutsändning