publicerad: 2021  
ranch ranchen rancher
ranch·en
substantiv
[ran´∫]
större (amerikansk) farm för boskaps­uppfödning
ranchägare
belagt sedan 1868; av engelska ranch med samma betydelse; av spa. rancho 'herdehydda; soldatmäss'