publicerad: 2021  
randa randade randat
verb
ran`da
vanligen perfekt particip förse med ränder
något är randat
havet var gråsvart och randat av skum; hennes an­sikte var randat av tårar
belagt sedan 1749
randarandande, randning