publicerad: 2021  
randdelta rand­deltat randdeltan
rand|­delt·at
substantiv
ran`ddelta
rand­bildning av rull­stens­grus och sand av­satt i is­sjö el. hav som ett delta från en is­älv fram­för land­isen under en paus i dess tillbakaryckning
belagt sedan 1910