publicerad: 2021  
randhav rand­havet, plural rand­hav, bestämd plural rand­haven
rand|­hav·et
substantiv
ran`dhav
havs­område som skiljs från världs­hav av halv­ö eller öar mera ofullständigt av­gränsat än innan­hav
rand­hav av Nordsjöns typ
belagt sedan 1894